Skip to content

Cílem výzkumného projektu Psychohudba je stanovit reaktivitu (schopnost, rychlost a rozsah reakce) na některé typy emocionálních podnětů u osob se schizofrenním onemocněním a vyložit její význam. Projekt se zaměřuje především na schizofrenní variace hudebních emocí. Tyto stránky nastiňují vědecký význam projektu, odkazují na teoretické podklady hypotéz a metod, a nabízí klinické i neklinické populaci účast v probíhajících studiích.

Přípravná fáze projektu již posloužila ke zpracování zdrojů a testování experimentálních materiálů a metod u neklinických populací. Ve své experimentální fázi se projekt soustředil především na dílčí studii “Citová reaktivita schizofrenního spektra.” V současné době probíhá statistická analýza.

Pro výsledky projektu se očekává teoretické i praktické uplatnění. Výstup poslouží k podložení či k rozšíření stávajících tezí o emočních změnách spojených se schizofrenními onemocněními. Výstup též může doporučit směr péče a kontroly nad některými příznaky schizofrenních onemocnění v běžném životě i v terapii.

Projekt Psychohudba probíhá v rámci disertační práce na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze a pod vedením Barbory Keřkové.