Skip to content

Pozvánka k předběžné studii: Afektivní náboj hudebních stimulů

Psychohudba Vás tímto zve k účasti ve studii Afektivní náboj hudebních stimulů!

V této předběžné studii Vám bude předloženo 9 hudebních ukázek. Každou ukázku si prosím pozorně poslechněte, ohodnoťte její libost a budivost, a vyberte pro ni vhodné jméno. Studie je vhodná pro účastníky starší 18ti let, kteří nemají vlastní či rodinnou historii schizofrenních onemocnění. Předpokládaná časová náročnost vyplnění činí 15 minut.

Dotazník je dostupný zde.

Experimentální ukázky byly připraveny ve spolupráci s kolegou Timem Metcalfem z anglické University of Sheffield, známým též pod uměleckým pseudonymem Ladies of the Cavalcade. V blízké době se na Psychohudbě můžete těšit na rozhovor s oběma!

TATO STUDIE BYLA UZAVŘENA

2 komentářů

  1. […] Předběžná studie hudebních emocí v nově složených ukázkách od Tima Metcalfe ukázala, že se Timovo snažení zase jednou povedlo – ukázky dosáhly vesměs těch hodnot, které byly žádáné. Zajímavým výstupem studie bylo i to, že se ukázky – složené tak, aby simulovaly některé příznaky schizofrenních onemocnění – líbili nejvíce účastníkům se sebedoznanou psychiatrickou anamnézou. Toto zjištění si však samozřejmě vyžádá řádného přezkoumání v experimentální fázi projektu. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.