Skip to content

Kosmofrenie Cara Ostena

MUDr. Jan Lukeš
MUDr. Jan Lukeš (1912-1977)

MUDr. Jan Lukeš (1912 – 1977), přezdívaný Car Osten, Johan Lux, nebo Vladimír X, byl hudebním skladatelem, spisovatelem, lékařem a šlechtitelem řady vědeckých a paravědeckých disciplín. Jan Lukeš nalézal zvláštní zálibu v katastrofických operách o absurdním humoru, groteskních písních o mrtvých želvách, a veselých symfoniích o exotické erotice. Jan Lukeš stvořil 16 nových jazyků, z čehož jen slovník jeho iškovštiny čítal přes 10000 slov, které ho naučila jedna Thetiďanka poté, co ji zachránil ze ztroskotané rakety. Jan Lukeš chtěl zahránit třetí svět svou syntoládou, umělou čokoládu z odpadových bobulí a oježděných pneumatik. Jan Lukeš byl mnohým, možná i schizofrenikem.

Psychotická onemocnění se ráda nechávají skloňovat ve spojitosti se jménem každého, jehož tvorba dráždí neurony tak nesourodé, že vzruší nechuť spíš než pochopení. Přiřknout tvůrci nemoc je však často řešením heuristickým. Nepochepený tvůrce nemusí být nemocný, ba ani geniální.

Případ Jana Lukeše je ojedinělý v tom, že mu diagnózu Schizofrenia paranoídes vyhotovil odborník, profesor a psychiatr Zdeněk Mysliveček. I přesto zůstala Lukešova nemoc tématem kontroverzním. Úředně potvrzena mu mohla být i z pragmatických důvodů – jako paxista a tedy ne komunista (neboli fujpalibón v iškovštině) mohl být Lukeš trestně stíhán. Vzhledem k Lukešovým aktivitám i ke slovutnosti pana profesora se ale o diagnózu nikdo nepřel. Jen tvůrce sám se raději označoval za kosmofrenika.

Okolo hrobka – bílé zdi.
Pomozte sejmouti víko mi
s rakve! Já musím vylézti!
Já musím stupňovat výkony!
Každý člen lidského rodu chce,
aby nám stoupala produkce
obilí, pícnin a dobytka.
Osnova nové se doby tká.

CAR OSTEN, 1946

Na sklonku života, jako žebrák na invalidním důchodu, se Lukeš doporučil k hospitalizaci v Bohnicích. Odtamtud byl převezen do domova pro duševně choré v Terezíně, kde roku 1977 zemřel. Leží v hromadného hrobu v Ústí nad Labem, nenadepsaném žádným z jeho oblíbenějších jmen.

Osobnost, kterou by se jiní a větší národové náležitě pyšnili, zůstává u nás na okraji, zastřena nepochopením, a její dílo je jen pomalu a pracně vydobýváno z dávných úkrytů a s osobními obětmi nakládáno několika nadšenci,napsal profesor Vladimír Borecký, objevitel Cara Ostena.

Z Lukešovy tvorby se opravdu dochovaly jen zlomky – až dvacet let po jeho smrti bylo vůbec potvrzeno, že jeho opery nejsou jen megalomickou konfabulací, nýbrž je opravdu zkomponoval. Přípravný výbor nadace MUDr. Jana Lukeše se aktivně věnuje nalézání a vydávání Lukešova díla.

Buď první!

Leave a Reply

Your email address will not be published.