Skip to content

Veřejná pozvánka na Beyond Psychedelics 2016

Do pražských vod se blíží její první globální psychedelické fórum. Beyond Psychedelics proběhne v bývalé čistírně odpadu v Bubenči ve dnech 30. září až 2. října 2016. Konference poukáže na rozmanitost psychedelického výzkumu a neopomene témata ani psychiatrická, ani hudební.

Už ve své rodné hippie éře byl výzkum psychedelik pevně spjatý s psychiatrií a v současných dobách psychedelické renesance tomu není jinak. Recentní studie dokázaly modelovat schizofrenní a psychotické stavy na bázi stavů vyvolaných psychedelickými látkami ve zvířeti i ve člověku. Ačkoli se psychedelické látky nadále prokazují jako rizikové pro náchylné jedince, v malých dávkách a pod profesionálním dohledem by mohly přispět prevenci nebo léčbě některých onemocnění schizofrenního okruhu.

Hudba bývala a opět bývá samozřejmou součástí psychedelické terapie a snad každý, kdo má vlastní zkušenost se změněným stavem mysli tuší proč. Skladby, které spojují melodickou zacyklenost, nekonečné repetice, ambientně mimozemské zvukové efekty a lepivě táhlý rytmus prý prohlubují a dirigují psychedelický stav. Z takového poznatku nakonec vychází i mnohé hudební subkultury.

Zájemci o výše nastíněná i další témata by neměli promeškat svou páteční šanci slyšet a promluvit s Robinem Carhart-Harrisem, autorem teoretických modelů psychózy a velkým hudebním nadšencem. Krom diskuzních panelů o terapeutickém využití MDMA a ibogainu předvede Beyond Psychedelics i Teri Krebse, který zdůrazní rizika psychedelických látek. Filip Tylš z Národního ústavu duševního zdraví a Kristjana Xhuxhi poukáží na propojenost psychedelik a psychózy ve svých posterech a přednáška Andrey Zeuch doporučí vlastní psychedelický prožitek každému, kdo psychotické stavy léčí. José Carlos Bouso promluví o novodobých trance rituálech, které se nakonec v praxi předvedou na konferenční afterparty v Lucerně.

Buď první!

Leave a Reply

Your email address will not be published.