Skip to content

Nejsme tak odlišní

Označit schizofrenii, jedno z nejtěžších psychiatrických onemocnění, za základní lidskou vlastnost, se jistě zdá troufalé. Vědecký výzkum však k potvrzení takového tvrzení láká, a to se vší opatrnou statečností sobě vlastní. Existuje psychotický fenotyp?

S nápadem koncipovat schizofrenii jako lidskou vlastnost si pohrával už Eugen Bleuler, švýcarský psychiatr, který dal nemoci její proslulé jméno. V různých podobách se tato myšlenka vynořuje napříč historií psychiatrie. Na rozdíl od mnoha nemocí, které se v povědomí vědců i lékařů dokázaly prolít svými hranicemi a zastoupit plnohodnotné spektrum, je ale schizofrenie i nadále svírána přísnými mezmi.

Co bychom však mohli čekat, pokud by schizofrenie opravdu byla kvantitativní vlastností spíše než poruchou? Její příznaky by se ve většinové společnosti projevovaly vzácně a nevýrazně, anebo častěji a silněji ve spojitosti s těmi rizikovými faktory, kterými se proslavilo samotné onemocnění. A vskutku, takové znaky jsou v běžné populaci spolehlivě zdokumentovány i spojeny s proměnnými jako mladý věk, nevzdělanost, nízká kvalita života nebo městský život.

Základní myšlenkou teorie psychotického fenotypu je, že jsou onemocnění schizofrenního okruhu jen jedním koncem určitého kontinua, jež pevně objímá každého z nás. Na některý bod této pomyslné křivky nás dosadí už genetický materiál. Během dospívání, kdy těžce pracujeme na své identitě, i během dospělosti, kdy se ji ráčíme zastřít, podél křivky nadále cestujeme tam a zase zpátky. Z cesty však nikdy nesejdeme, a nemusí nás to jakkoli děsit.

Zvláště pokud se setkáme s katalyzátory jako stres a životní trauma, můžeme se ale objevit za některým rizikovým bodem. I proto je nutné psychotický fenotyp blíže prozkoumat a naučit se jej měřit. V České republice k tomuto účelu bohužel chybí standardizované psychometrické nástroje. I proto byl v rámci projektu Psychohudba přeložen dotazník CAPE-42 do své české podoby Inventáře duševních prožitků. Při validizaci tohoto nástroje můžete pomoci i Vy svou účastí na online studii zde.

1 komentář

Leave a Reply

Your email address will not be published.