Skip to content

Děkujeme!

I díky Vaší pomoci již Psychohudba ukončila dvě ze studií!

Validizace české verze CAPE-42, tedy Sebeposuzovací dotazníku duševních prožitků, zaujala neuvěřitelné tři stovky účastníků. Po předběžné analýze Vašich dat můžeme s radostí oznámit, že dotazník prozatím prospívá s obdobnými psychometrickými vlastnostmi jako jeho předloha. Půjde-li vše hladce, bude možno CAPE-42 doporučit českým výzkumným pracovníkům a užít jej v experimentální fázi projektu Psychohudba.

Předběžná studie hudebních emocí v nově složených ukázkách od Tima Metcalfe ukázala, že se Timovo snažení zase jednou povedlo – ukázky dosáhly vesměs těch hodnot, které byly žádáné. Zajímavým výstupem studie bylo i to, že se ukázky – složené tak, aby simulovaly některé příznaky schizofrenních onemocnění – líbili nejvíce účastníkům se sebedoznanou psychiatrickou anamnézou. Toto zjištění si však samozřejmě vyžádá řádného přezkoumání v experimentální fázi projektu.

Do experimentální fáze projektu Psychohudba již zbývá jediné a to ukončit poslední z našich předběžných studií. Ještě jednou Vás tak tímto zveme k účasti na studii “Emocionální valence jednotek českého jazyka“. Uznáváme, že tato studie nemusí být pro účastníky tou nejzábavnější, ale alespoň nezabere více než 15 minut. Dotazník je přístupný zde.

A ještě jednou: Děkujeme!

Buď první!

Leave a Reply

Your email address will not be published.