Skip to content

Amygdala Blues

Ve spánkovém laloku je umístěn pár mandliček amygdal. Struktura je silně propojena s mnohými částmi limbického systému, kterému se pro svou funkci v primitivních emocích rádo přezdívá “ještěrčí mozek”. Amygdala přispívá emoční paměti, ovlivňuje emocionální reakce, podporuje schopnost empatie a v některých případech spolupracuje na vývoji schizofrenního onemocnění.

Amygdala BluesDosavadní výzkum poukázal na vztah mezi strukturálními a funkčními změnami amygdaly a schizofrenií. U osob s hrozícím či probíhajícím schizofrenním onemocněním dochází k až desetiprocentnímu zmenšení zejména levé mandle, k poklesu hustoty šedé hmoty a k oslabení propojení mezi bilaterální amygdalou a prefrontálním kortexem. Funkční zobrazovací metody upozorňují na sníženou aktivaci amygdaly. Efekt prý neodvisí od zaléčení antipsychotiky.

V elegantní meta-analýze Alemana & Kahna byl prošetřen vztah mezi amygdaloidními abnormalitami a některými příznaky schizofrenních onemocnění. Autoři se soustředili na takzvaný emoční paradox, tedy na mnohokrát replikovanou disociaci v charakteristikách schizofrenního vjemu, prožitku a vyjádření emocí. Osoby se schizofrenní diagnózou se prokazují oslabenou schopností rozpoznat a vyjádřit emoce – přitom se jejich prožitky emocí od kontrolních skupin zvlášť neliší. Často se předpokládá kauzální vztah od vjemu, přes prožitek, po vyjádření emoce – rozdílné ovlivnění jednotlivých komponent schizofrenií se tak stalo malým vědeckým oříškem.

Aleman & Kahn nabídli, že oříšek vyluští mandlička. Negativní příznaky schizofrenie prý lze propojit s amygdaloidními abnormalitami, zatímco zdánlivé zachování kapacity emoce prožívat může být motivováno notorickým navýšením hladiny dopaminu.

Dle některých kritiků lze oříšek vyluštit jednodušší cestou. Disociace mezi emočními komponenty sice byla mnohokrát replikována, vždy ale závisela na využití materiálu, který je při studiu schizofrenních emocí problematickým, totiž na obrázcích a nahrávkách lidských tváří a hlasů.  Oříšek tak může být pouhým artefaktem experimentálního designu. Před přijetím hypotézy Alemana & Kahna bude nutné prozkoumat schizofrenní vjem méně komplexních a méně společenských emocí – například těch hudebních.

Buď první!

Leave a Reply

Your email address will not be published.