Skip to content

Rozhodnutí Etické komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Žádost o souhlas s provedením neintervenční studie nazvané “Citová reaktivita schizofrenního spektra” byla ke dni 10. dubna 2017 podána k projednání Etické komisi Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zaregistrována pod jednacím číslem 552/17 S-IV. Dne 15. června 2017 vydala EK VFN souhlasné stanovisko s provedením projektu.

Studií “Citová reaktivita schizofrenního spektra” bude zahájena experimentální fáze projektu Psychohudba. Se souhlasem přednosty kliniky se studie uskuteční na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze mezi červnem 2017 a červnem 2018.

V podobě projednané EK VFN studie obnáší dotazníkovou část a dva testy vedené počítačovým programem. Součástí dotazníkové části je zejména dříve validizovaný sebeposuzovací dotazník CAPE-42. Dále studie zahrnuje poslech a hodnocení hudby a emocionální Stroopův test, obé připravené i s Vaší pomocí v dřívějších studiích projektu. Časová náročnost studie je odhadnuta na 60 – 90 minut.

Studie se zúčastní přibližně 50 osob, jimž bylo diagnostikováno schizofrenní onemocnění, a 50 osob bez diagnózy duševního onemocnění a bez rodinné historie schizofrenního onemocnění. Studie je vhodná pro účastníky ve věku 18 – 65 let, kteří netrpí nekorigovanou vadou zraku či sluchu.

O možnostech účasti Vás budeme zavčas informovat. Nechcete-li to promeškat, přihlaste se k odběru pozvánekProzatím si prohlédněte podrobný Informační list a souhlas.

3 komentářů

  1. cheezfank cheezfank

    Kdy budou terminz

Leave a Reply

Your email address will not be published.