Skip to content

Experimentální fáze začíná

Dnes 10. července 2017 bylo započato řešení neintervenční studie “Citová reaktivita schizofrenního spektra” na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Součástí studie je dotazník CAPE-42, poslech a hodnocení hudebních ukázek a digitální verze emocionálního Stroopova testu. Studie je určena pro alespoň 50 osob, jimž bylo diagnostikováno schizofrenní onemocnění, a 50 osob bez diagnózy duševního onemocnění a bez rodinné historie schizofrenního onemocnění. Účastníci studie musí být věku 18 – 65 let, a nesmí trpět nekorigovanou vadou zraku či sluchu. Podrobný informační list si můžete prohlédnout zde.

V současné době se studie účastní skupina experimentální. O volných termínech pro účastníky skupiny kontrolní Vás budeme včas informovat. Nezmeškejte to a přihlaste se k odběru pozvánek.

Buď první!

Leave a Reply

Your email address will not be published.