Skip to content

Dotazník CAPE-42

Sebeposuzovací dotazník duševních prožitků (Community Assesment of Psychic Experiences) (CAPE) byl sestaven Stefanisem a kolegy a validizován pro prostředí české výzkumné praxe. Dotazník CAPE obsahuje 42 položek určených k přeměření některých typů pocitů, myšlenek a prožitků, které se mohou vyskytovat v běžné populaci, a které mohou být propojeny s psychotickým fenotypem. Dotazník je dělen na tři nezávislé, statisticky korelované škály odpovídající positivním, negativním a depresivním příznakům schizofrenních onemocnění.

Sebeposuzovací dotazník CAPE si můžete stáhnout zde. Dotazník je připraven k využití ve výzkumu a obsahuje instrukce k vyplnění i ke skórování.

Běžná populace typicky dosahuje přepočítaného skóru zešikmeného k o.5 bodu. U původní verze dotazníku bylo doloženo, že positivní skór nad 1.5 bodu značí vysokorizikovou prodromu, zatímco positivní skór nad 2.5 bodu odpovídá schizofrennímu onemocnění. Vhodnost této interpretace však nebyla u české verze dotazníku přešetřena. Pamatujte též, že původní ani česká verze sebeposuzovacího dotazníku CAPE nemůže nahradit odbornou diagnózu.