Skip to content

FAQ

Často kladené otázky o studii “Citová reaktivita schizofrenního spektra” a následujících tématech:

 

Obecné informace

 Jaký je cíl studie “Citová reaktivita schizofrenního spektra”?

Cílem této studie je stanovit reaktivitu (schopnost, rychlost a rozsah reakce) na některé typy emocionálních podnětů u osob se schizofrenním onemocněním a vyložit její význam.

Kdo studii pořádá?

Studie probíhá v rámci disertační práce na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pod vedením Barbory Keřkové a za podpory prof. MUDr. Jiří Rabocha, Dr.Sc.. Souhlas s provedením této studie vydala Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Zpět vzhůru

Náplň studie

 Co studie “Citová reaktivita schizofrenního spektra obnáší”?

Studie obsahuje tři hlavní části:

  • Dotazník CAPE-42. Dotazník obsahuje 42 otázek určených k přeměření některých typů duševních prožitků, které se mohou vyskytovat v běžné populaci.
  • Poslech a hodnocení hudby. Náplní tohoto počítačového testu je hodnocení libosti a budivosti několika hudebních ukázek.
  • Emocionální Stroopův test. V tomto testu problikávají na obrazovce počítače slova různých významů a barev. Úkolem účastníka je nedbat významu slova a zadat barvu, kterým je vykresleno.

Co přesně je obsahem hudebního testu?

Začátkem testu Vám bude položeno sedm otázek týkajících se Vašeho vztahu k hudbě. Dále uslyšíte 18 hudebních ukázek, které budete hodnotit pomocí afektové mřížky vyobrazující poměr dvou os (libosti a budivosti). Hodnotíte svůj VJEM ukázky (tedy jak kladné/záporna a jak energická/klidná se ukázka sama snaží být) a svůj PROŽITEK (tedy jak kladně/záporně a jak energicky/klidně se při poslechu sami cítíte). Poslech a hodnocení budou vedeny počítačovým programem, který Vám vše i názorně předvede.

Co přesně je obsahem emocionálního Stroopova testu?

V tomto jednoduchém testu budou na obrazovce počítače problikávat slova různých významů a barev. Náplní testu je nedbat významu slova a co nejrychleji a nejpřesněji rozpoznat barvu, kterým je vykresleno. Slova mohou být červená, žlutá, nebo modrá a jejich barvu zadáte pomocí souhlasně nabarvené klávesy na klávesnici počítače. Testu bude předcházet zkušební fáze, ve které si postup budete moci procvičit.

Jak dlouho to trvá

Studie povětšinou vychází na hodinu, ale pro jistotu prosím počítejte s hodinou a půl.

Zpět vzhůru

Podmínky účasti

Jaké jsou podmínky účasti na studii “Citová reaktivita schizofrenního spektra”?

Této studie se zúčastní skupina experimentální (přibližně 50 osob, jimž bylo diagnostikováno schizofrenní onemocnění) a skupina kontrolní (50 osob bez diagnózy duševního onemocnění a bez rodinné historie schizofrenního onemocnění). Studie je vhodná pro účastníky ve věku 18 – 65 let, kteří netrpí nekorigovanou vadou zraku či sluchu. Externí nábor účastníků se v současné době soustředí pouze na skupinu kontrolní.

Co spadá pod schizofrenní onemocnění?

Studie se soustředí zejména na schizofrenii (F20) a schizoafektivní poruchu (F25).

Bylo mi diagnostikováno schizofrenní onemocnění a rád bych se zúčastnil studie, jak na to?

Skupina experimentální, tedy osoby jimž bylo diagnostikováno schizofrenní onemocnění, se v současné době účastní studie jen v rámci své léčby na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Pokud s Psychiatrickou klinikou spolupracujete na své léčbě, požádejte prosím svého ošetřujícího lékaře o doporučení ke studii.

Pokud se neléčíte na Psychiatrické klinice a přesto máte zájem o účast, kontaktujte nás prosím.

Někteří moji příbuzní mohli mít schizofrenní onemocnění, smím se zúčastnit?

Jako člen skupiny kontrolní se studie nesmíte zúčastnit v případě, že se Váš pokrevný příbuzný (prarodič, rodič, sourozenec) kdy léčil či léčí se schizofrenním onemocněním. Tato podmínka účasti je velmi důležitá a pokud máte podezření, že ji nesplňujete, nehlašte se prosím k účasti. V případě, že se schizofrenní onemocnění vyskytlo ve Vaší vzdálenější či nepřímé rodině, studie se zúčastnit smíte.

Myslím, že trpím depresí, úzkostí nebo jiným duševním onemocněním, ale nikdy jsem neobdržel/a odbornou diagnózu ani nebyl/a psychiatricky léčen/a. Mohu se zúčastnit?

Obecně platí, že pokud Vám nebylo odborníkem (diagnostikem, psychiatrem, …) onemocnění nikdy diagnostikováno a pokud jste nikdy dlouhodobě neužívali psychiatrické léky, smíte se studie zúčastnit. Prožívate-li však stavy podobné některému duševnímu onemocnění, navštivte prosím neprodleně svého lékaře.

Smím se studie zúčastnit, mám-li předepsané dioptrické brýle / naslouchátko / …?

Ano, studie se smíte zúčastnit. Nezapomeňte si však své brýle aj. vzít s sebou!

Smí se studie zúčastnit barvoslepí?

Bohužel, barvoslepí se nemohou studie zúčastnit.

Rád/a bych se studie zúčastnil, ale ve vypsané termíny nemám čas. Co s tím?

Místnost v areálu VFN je pro potřeby studie uvolněna jen v dobu vystavených termínů. Ve výjimečných případech je možné domluvit se na jindy / na jinde. Kontaktujte nás prosím.

Zpět vzhůru

Registrace a průběh účasti

Jak se mohu k účasti na studii přihlásit?

V současné době je registrace UZAVŘENA.

Kde studie probíhá?

Členové skupiny kontrolní se studie účastní v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na adrese U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08. V den rezervace Vaší účasti na studii se do 16:00 hodin dostavte ke vchodu C budovy A6, kde si Vás vyzvedne výzkumná pracovnice. Mapka areálu s vyznačeným místem setkání je níže.

 

Zpět vzhůru

Moje účast

Je účast na studii dobrovolná a co přesně to znamená?

Ano, Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Kdykoliv v průběhu studie se můžete rozhodnout svou účast ukončit. Vystoupení z projektu pro Vás nebude mít žádné negativní důsledky.

Je účast na studii anonymní a co přesně to znamená?

Ano, Vaše účast je anonymní. Vaše odpovědi jsou určené pouze pro potřeby tohoto výzkumného projektu. Vaše data budou uložena pod číselným kódem tak, aby Vaše totožnost zůstala v anonymitě. V projektu ani v disertační práci či jiných publikacích nebudou zmíněna žádná jména či jiné informace, které by umožnily propojení dat s Vaší osobou.

Plynou z účasti na studii nějaká rizika?

Ne, Vaše účast pro Vás nenese žádná známá rizika. Souhlas s provedením studie vydala Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Co když mi bude během studie něco diagnostikováno?

Žádná část studie nemá diagnostický účel a na základě Vašich výsledků Vám nebude možno přiřknout jakékoli onemocnění. Pamatujte též, že je Vaše účast anonymní – ať už si povedete během studie jakkoli, nikdo se nedozví, že jste to byli právě Vy.

Zpět vzhůru